Dump of MENU #2200

MENU #2200
<< Hide compare with English (United States)
id Slovenian (Neutral) English (United States)
0 "&Datoteka" "&File"
1003 "&Nova ...\tCtrl+N" "&New...\tCtrl+N"
1001 "&Odpri ...\tCtrl+O" "&Open...\tCtrl+O"
1002 "&Shrani\tCtrl+S" "&Save\tCtrl+S"
1004 "Shr&ani kot ..." "Save &as..."
0 SEPARATOR SEPARATOR
1010 "Na&tisni ...\tCtrl+P" "&Print...\tCtrl+P"
1011 "Pr&edogled tiskanja" "Print previe&w"
1012 "Nastavitev s&trani ..." "Page Se&tup..."
0 SEPARATOR SEPARATOR
1000 "&Končaj" "E&xit"
0 "Ur&edi" "&Edit"
1307 "&Razveljavi\tCtrl+Z" "&Undo\tCtrl+Z"
1308 "Uve&ljavi\tCtrl+Y" "R&edo\tCtrl+Y"
0 SEPARATOR SEPARATOR
1311 "Iz&reži\tCtrl+X" "Cu&t\tCtrl+X"
1310 "&Kopiraj\tCtrl+C" "&Copy\tCtrl+C"
1312 "&Prilepi\tCtrl+V" "&Paste\tCtrl+V"
1313 "Po&čisti\tDel" "&Clear\tDel"
1300 "Izberi &vse\tCtrl+A" "&Select all\tCtrl+A"
0 SEPARATOR SEPARATOR
1014 "Na&jdi ...\tCtrl+F" "&Find...\tCtrl+F"
1015 "Najdi n&aslednje\tF3" "Find &next\tF3"
1016 "Za&menjaj ...\tCtrl+H" "&Replace...\tCtrl+H"
0 SEPARATOR SEPARATOR
1302 "Sam&o za branje" "Read-&only"
1303 "Spr&emenjeno" "&Modified"
0 SEPARATOR SEPARATOR
0 "Do&datno" "E&xtras"
1301 "Poda&tki o izbiri" "Selection &info"
1304 "Oblika zna&kov" "Character &format"
1306 "Pr&ivzeta oblika znakov" "&Def. char format"
1305 "Ob&lika odstavka" "Paragrap&h format"
1309 "Pridobi &besedilo" "&Get text"
0 "&Pogled" "&View"
1500 "Orodna vrs&tica" "&Toolbar"
1501 "O&blikovna vrstica" "&Format Bar"
1503 "&Ravnilo" "&Ruler"
1502 "Vrstica &stanja" "&Status Bar"
0 SEPARATOR SEPARATOR
1604 "M&ožnosti ..." "&Options..."
0 "Vstav&i" "&Insert"
1600 "&Datum in čas ..." "&Date and time..."
0 "&Oblika" "F&ormat"
1330 "&Pisava ..." "&Font..."
1325 "&Lists" "&Lists"
1315 "&Vrstične oznake" "&Bullet points"
1316 "Numbers" "Numbers"
1317 "Letters - lower case" "Letters - lower case"
1318 "Letters - upper case" "Letters - upper case"
1319 "Roman numerals - lower case" "Roman numerals - lower case"
1320 "Roman numerals - upper case" "Roman numerals - upper case"
1601 "&Odstavek ..." "&Paragraph..."
1602 "&Zavihki ..." "&Tabs..."
0 "Oza&dje" "Backgroun&d"
1200 "&Sistemska\tCtrl+1" "&System\tCtrl+1"
1201 "&Svetlo rumena\tCtrl+2" "&Pale yellow\tCtrl+2"
0 "Pomo&č" "&Help"
1603 "&O Wine Wordpad-u" "&About Wine Wordpad"