Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
Compare with English (United States) >>
1200 "Upravljalnik datotek Wine"
1201 "Napaka"
1202 "korenski datotečni sistem"
1203 empty
1204 "Namizje"
1205 "Lupina"
1206 empty
1207 "Ni še podprto"
1208 empty
1209 empty
1210 "Ime"
1211 "Velikost"
1212 "Creation date"
1213 "Access date"
1214 "Modification date"
1215 "Kazalo/Inode"