Dump of MENU #102

MENU #102
<< Hide compare with English (United States)
id Slovenian (Neutral) English (United States)
0 "&Datoteka" "&File"
101 "&Odpri\tEnter" "&Open\tEnter"
106 "Pre&makni ...\tF7" "&Move...\tF7"
107 "&Kopiraj ...\tF8" "&Copy...\tF8"
108 "&Izbriši\tDel" "&Delete\tDel"
109 "Preime&nuj ..." "Re&name..."
57656 "&Lastnosti\tAlt+Enter" "Propert&ies\tAlt+Enter"
0 SEPARATOR SEPARATOR
105 "&Zaženi ..." "&Run..."
0 SEPARATOR SEPARATOR
111 "Ustvari &mapo ..." "Cr&eate Directory..."
0 SEPARATOR SEPARATOR
115 "&Končaj" "E&xit"
0 "&Disk" "&Disk"
252 "Poveži se z &omrežnim pogonom ..." "Connect &Network Drive..."
253 "O&dklopi omrežni pogon" "&Disconnect Network Drive"
0 "&Pogled" "&View"
414 "Raz&deli" "Sp&lit"
0 SEPARATOR SEPARATOR
401 "&Ime" "&Name"
402 "Vse &podrobnosti datoteke" "&All File Details"
0 SEPARATOR SEPARATOR
404 "Razvrsti po &imenu" "&Sort by Name"
405 "Razvrsti po &vrsti" "Sort &by Type"
406 "Razvrsti po ve&likosti" "Sort by Si&ze"
407 "Razvrsti po &datumu" "Sort by &Date"
0 SEPARATOR SEPARATOR
409 "Filtriraj &po ..." "Filter by&..."
0 "M&ožnosti" "&Options"
510 "&Pisava ..." "&Font..."
0 SEPARATOR SEPARATOR
508 "Orodna vrs&tica" "&Toolbar"
507 "Vrstica po&gonov" "&Drive Bar"
503 "Vrstica &stanja" "&Status Bar"
32772 "&Celozaslonski način\tCtrl+Shift+S" "F&ull Screen\tCtrl+Shift+S"
0 SEPARATOR SEPARATOR
511 "&Shrani nastavitve ob končanju" "&Save settings on exit"
0 "&Okno" "&Window"
57648 "Novo &okno" "New &Window"
57650 "V kaskado\tCtrl+F5" "Cascading\tCtrl+F5"
57651 "Razpostavi &vodoravno" "Tile &Horizontally"
57652 "Razpostavi &navpično\tCtrl+F4" "Tile &Vertically\tCtrl+F4"
57649 "Razporedi &ikone" "Arrange &Icons"
1704 "&Osveži\tF5" "&Refresh\tF5"
0 "Pomo&č" "&Help"
57670 "&Vsebina\tF1" "&Contents\tF1"
1803 "&O upravljalniku datotek Wine" "&About Wine File Manager"