Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Uporaba: taskkill [/?] [/f] [/im ImeOpravila | /pid IDOpravila]\n"
102 "Napaka: navedena je bila nepoznana ali nepopolna možnost ukazne vrstice.\n"
103 "Napaka: neveljaven parameter ukazne vrstice.\n"
104 "Napaka: Ena od možnosti /im ali /pid mora biti navedena.\n"
105 "Napaka: možnost %1 pričakuje parameter ukazne vrstice.\n"
106 "Napaka: možnosti /im in /pid se medsebojno izključujeta.\n"
107 "Zapri sporočilo poslano na okna po zaprtju je bilo poslano oknom opravila s PID %1!u!.\n"
108 "Sporočilo z zahtevo po zaprtju je bilo poslano oknom opravila "%1" s PID %2!u! vrhnje ravni.\n"
109 "Opravilo s PID %1!u! je bilo prisilno končano.\n"
110 "Opravilo "%1" s PID %2!u! je bilo prisilno končano.\n"
111 "Napaka: ni mogoče najti opravila "%1".\n"