Dump of STRINGTABLE #2 (strings 16..31)

STRINGTABLE #2 (strings 16..31)
<< Hide compare with English (United States)
id Slovenian (Neutral) English (United States)
16 "Datoteka `%s' že obstaja in ni bila prepisana." "File `%s' exists. Not overwritten."
17 "Shranite skupino kot `%s' in s tem preprečite prepis izvirnih datotek." "Save group as `%s' to prevent overwriting original files."
18 "Brez" "None"
19 "Vse datoteke (*.*)" "All files (*.*)"
20 "Programi" "Programs"
21 "Knjižnice (*.dll)" "Libraries (*.dll)"
22 "Datoteke ikon" "Icon files"
23 "Ikone (*.ico)" "Icons (*.ico)"
24 empty empty
25 empty empty
26 empty empty
27 empty empty
28 empty empty
29 empty empty
30 empty empty
31 empty empty