Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
<< Hide compare with English (United States)
id Slovenian (Neutral) English (United States)
0 empty empty
1 empty empty
2 "Upravljalnik programov" "Program Manager"
3 "NAPAKA" "ERROR"
4 "OPOZORILO" "WARNING"
5 "Informacija" "Information"
6 "Izbriši" "Delete"
7 "Ali želite izbrisati skupino `%s'?" "Delete group `%s'?"
8 "Ali želite izbrisati program `%s'?" "Delete program `%s'?"
9 "Ni podprto" "Not implemented"
10 "Napaka med branjem `%s'." "Error reading `%s'."
11 "Napaka med pisanjem v `%s'." "Error writing `%s'."
12 "Datoteke skupine `%s' ni mogoče odpreti.\n
Ali želite poskusiti tudi v prihodnje?"
"The group file `%s' cannot be opened.\n
Should it be tried further on?"
13 "Zmanjkalo je pomnilnika." "Out of memory."
14 "Pomoč ni na voljo." "Help not available."
15 "Neznana zmožnost v %s" "Unknown feature in %s"