Dump of MENU #265

MENU #265
<< Hide compare with English (United States)
id Slovenian (Neutral) English (United States)
0 "&Datoteka" "&File"
256 "&Nova ..." "&New..."
257 "&Odpri\tEnter" "O&pen\tEnter"
258 "Pre&makni ...\tF7" "&Move...\tF7"
259 "&Kopiraj ...\tF8" "&Copy...\tF8"
260 "&Izbriši\tDel" "&Delete\tDel"
261 "&Lastnosti\tAlt+Enter" "&Properties\tAlt+Enter"
0 SEPARATOR SEPARATOR
263 "Izv&edi ..." "&Execute..."
0 SEPARATOR SEPARATOR
264 "K&ončaj Windows" "E&xit Windows"
0 "M&ožnosti" "&Options"
272 "&Samodejno razporedi" "&Arrange automatically"
273 "&Skrči ob zagonu" "&Minimize on run"
275 "&Shrani nastavitve ob končanju" "&Save settings on exit"
0 "&Okna" "&Windows"
288 "&Prekrivajoče\tShift+F5" "&Overlapped\tShift+F5"
289 "&Stran ob strani\tShift+F4" "&Side by side\tShift+F4"
290 "Razporedi &ikone" "&Arrange Icons"
0 "Pomo&č" "&Help"
305 "&Vsebina\tF1" "&Contents\tF1"
322 "&O upravljalniku programov" "&About Program Manager"