Dump of STRINGTABLE #8 (strings 112..127)

STRINGTABLE #8 (strings 112..127)
Compare with English (United States) >>
112 "Ustvari primerek izbranega predmeta na določenem stroju"
113 "Izda trenutno izbran primerek predmeta"
114 "Kopiraj GUID trenutno izbranega predmeta na odložišče"
115 empty
116 "Prikaži pregledovalnik za izbran predmet"
117 empty
118 empty
119 empty
120 "Preklopi med načinom prikaza izvedenca in začetnika"
121 "Preklopi prikaz kategorij sestavnih delov, ki naj ne bi bile vidne"
122 "Pokaži ali skrij orodno vrstico"
123 "Pokaži ali skrij vrstico stanja"
124 "Osveži vse sezname"
125 "Prikaže podatke o programu, številki različice in avtorskih pravicah"
126 empty
127 empty