Dump of MENU #3

MENU #3
Compare with English (United States) >>
0 "&Datoteka"
100 "&Priveži datoteko ..."
101 "&Pogled TypeLib ..."
0 SEPARATOR
102 "&Sistemskih nastavitve"
103 "&Zaženi urejevalnik registra"
0 SEPARATOR
104 "&Končaj"
0 "&Predmet"
0 "Zastavica &CoCreateInstance"
130 "Strežnik &v opravilu"
131 "Ročnik &v opravilu"
132 "&Krajevni strežnik"
133 "&Oddaljeni strežnik"
0 SEPARATOR
110 "Ogled podrobnosti &vrste"
0 SEPARATOR
111 "Ustvari &primerek"
112 "Ustvari primerek &na ..."
113 "&Izpusti primerek"
0 SEPARATOR
114 "Kopiraj C&LSID na odložišče"
115 "Kopiraj oznako predmetov &HTML na odložišče"
0 SEPARATOR
116 "&Pogled"
0 "&Pogled"
120 "&Izvedenski način"
0 SEPARATOR
121 "&Skrite kategorije sestavnih delov"
0 SEPARATOR
122 "Orodna vrs&tica"
123 "Vrstica &stanja"
0 SEPARATOR
124 "&Osveži\tF5"
0 "Pomo&č"
125 "&O OleView"