Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Skladnja tega ukaza je:\n
\n
NET command [argumenti]\n
-ali-\n
NET command /HELP\n
\n
Razpoložljivi ukazi so: HELP, START, STOP in USE.\n"
102 "Skladnja tega ukaza je:\n
\n
NET START [storitev]\n
\n
Prikaže seznam izvajajočih se storitev, če je 'storitev' izpuščena. V nasprotnem primeru je 'storitev' ime storitve za zagon.\n"
103 "Skladnja tega ukaza je:\n
\n
NET STOP storitev\n
\n
Kjer je 'storitev' je ime storitve za zaustavitev.\n"
104 "Zaustavljanje odvisnih storitev: %1\n"
105 "Ni mogoče zaustaviti storitve %1\n"
106 "Upravljalnika nadzora storitev ni mogoče obravnavati.\n"
107 "Storitve ni mogoče obravnavati.\n"
108 "Storitev %1 se začenja.\n"
109 "Storitev %1 je bila uspešno začeta.\n"
110 "Začenjanje storitve %1 je spodletelo.\n"
111 "Storitev %1 se zaustavlja.\n"