Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Ni še podprto\n
\n"
102 "%1: datoteke ni mogoče najti\n"
103 "ATTRIB - prikaže ali spremeni atribute datotek.\n
\n
Skladnja:\n
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [pogon:][pot][imedatoteke]\n
[/S [/D]]\n
\n
Kje:\n
\n
+ Nastavi atribut.\n
- Počisti atribut.\n
R Atribut datoteke le za branje.\n
A Atribut datoteke arhiva.\n
S Atribut sistemske datoteke.\n
H Atribut skrite datoteke.\n
[pogon:][pot][imedatoteke]\n
Določi datoteko ali datoteke za atribute za obdelavo.\n
/S Obdela ujemajoče se datoteke v trenutni mapi in vseh podmapah.\n
/D Obdela tudi mape.\n"
104 empty
105 empty
106 empty
107 empty
108 empty
109 empty
110 empty
111 empty