Dump of STRINGTABLE #6 (strings 80..95)

STRINGTABLE #6 (strings 80..95)
Compare with English (United States) >>
80 "Drugo"
81 "Strežnik ni dostopen"
82 "Krajevna napaka"
83 "Napaka kodiranja"
84 "Napaka odkodiranja"
85 "Zakasnitev"
86 "Neznana overitev"
87 "Napaka filtra"
88 "Uporabnik je preklical"
89 "Napaka parametra"
90 "Ni pomnilnika"
91 "Ni se mogoče povezati s strežnikom LDAP"
92 "Ta različica protokola LDAP opravila ne podpira"
93 "Navedenega nadzornika v sporočilu ni bilo mogoče najti"
94 "V sporočilu ni prisotnih rezultatov"
95 "Vrnjenih je bilo več rezultatov"