Dump of STRINGTABLE #5 (strings 64..79)

STRINGTABLE #5 (strings 64..79)
Compare with English (United States) >>
64 "Prekršitev poimenovanja"
65 "Prekršitev razreda predmetov"
66 "Ni dovoljeno na non-leaf"
67 "Ni dovoljeno na RDN"
68 "Že obstaja"
69 "Ni modov razreda predmeta"
70 "Rezultati so preveliki"
71 "Vpliva na več DSA-jev"
72 empty
73 empty
74 empty
75 empty
76 empty
77 empty
78 empty
79 empty