Dump of STRINGTABLE #4 (strings 48..63)

STRINGTABLE #4 (strings 48..63)
<< Hide compare with English (United States)
id Slovenian (Neutral) English (United States)
48 "Neprimerna overitev" "Inappropriate Authentication"
49 "Neveljavna poverila" "Invalid Credentials"
50 "Nezadostne pravice" "Insufficient Rights"
51 "Zaposleno" "Busy"
52 "Ni na voljo" "Unavailable"
53 "Ni pripravljen izvesti" "Unwilling To Perform"
54 "Zaznana je bila zanka" "Loop Detected"
55 empty empty
56 empty empty
57 empty empty
58 empty empty
59 empty empty
60 "Nadzor razvrščanja manjka" "Sort Control Missing"
61 "Napaka obsega kazala" "Index range error"
62 empty empty
63 empty empty