Dump of STRINGTABLE #3 (strings 32..47)

STRINGTABLE #3 (strings 32..47)
Compare with English (United States) >>
32 "Ni takšnega predmeta"
33 "Napaka vzdevka"
34 "Neveljavna skladnja DN"
35 "Je list"
36 "Težava med sledenjem vzdevku"
37 empty
38 empty
39 empty
40 empty
41 empty
42 empty
43 empty
44 empty
45 empty
46 empty
47 empty