Dump of STRINGTABLE #2 (strings 16..31)

STRINGTABLE #2 (strings 16..31)
Compare with English (United States) >>
16 "Ni takšnega atributa"
17 "Nedoločena vrsta"
18 "Neprimerno skladanje"
19 "Prekršitev omejitve"
20 "Atribut ali mapa obstaja"
21 "Neveljavna skladnja"
22 empty
23 empty
24 empty
25 empty
26 empty
27 empty
28 empty
29 empty
30 empty
31 empty