Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 "Uspeh"
1 "Napaka opravil"
2 "Napaka v protokolu"
3 "Časovna omejitev je bila presežena"
4 "Omejitev velikosti je bila presežena"
5 "Primerjaj napak"
6 "Primerjaj prav"
7 "Način overitve ni podprt"
8 "Zahtevana je močna overitev"
9 "Napotitelj (r2)"
10 "Napotitelj"
11 "Omejitev skrbništva je bila presežena"
12 "Kritična razširitev ni na voljo"
13 "Zahtevana je zaupnost"
14 "SASL Bind in Progress"
15 empty