Dump of STRINGTABLE #21 (strings 320..335)

STRINGTABLE #21 (strings 320..335)
<< Hide compare with English (United States)
id Slovenian (Neutral) English (United States)
320 "Vse naprave, ki lahko predvajajo datoteke vrste wave, so v uporabi. Poskusite znova, ko bo katera od njih na voljo." "All wave devices that can play files in the current format are in use. Wait until a wave device is free, and then try again."
321 "Trenutna naprava wave za predvajanje je v uporabi. Počakajte, da bo prosta, in poskusite znova." "Cannot set the current wave device for play back because it is in use. Wait until the device is free, and then try again."
322 "Vse naprave wave, ki lahko snemajo datoteke v trenutni vrsti, so v uporabi. Poskusite znova, ko bo katera od njih na voljo." "All wave devices that can record files in the current format are in use. Wait until a wave device is free, and then try again."
323 "Trenutne naprave wave ni mogoče nastaviti za snemanje, ker je v uporabi. Počakajte, da bo prosta, in poskusite znova." "Cannot set the current wave device for recording because it is in use. Wait until the device is free, and then try again."
324 "Uporabite lahko katerokoli združljivo napravo predvajanja oblike wave." "Any compatible waveform playback device may be used."
325 "Uporabite lahko katerokoli združljivo napravo snemanja oblike wave." "Any compatible waveform recording device may be used."
326 "Nameščena ni nobena naprava wave, ki bi lahko predvajala datoteke trenutne vrste. Za namestitev naprave wave uporabite možnost Gonilniki." "No wave device that can play files in the current format is installed. Use the Drivers option to install the wave device."
327 "Naprava ne prepozna trenutne vrste datoteke. Izberite drugo napravo in poskusite znova." "The device you are trying to play to cannot recognize the current file format."
328 "Nameščena ni nobena naprava wave, ki bi lahko snemala datoteke v trenutni obliki. Za namestitev naprave wave uporabite možnost Gonilniki." "No wave device that can record files in the current format is installed. Use the Drivers option to install the wave device."
329 "Naprava iz katere poskušate snemati ne prepozna trenutne oblike zapisa datoteke." "The device you are trying to record from cannot recognize the current file format."
330 empty empty
331 empty empty
332 empty empty
333 empty empty
334 empty empty
335 empty empty