Dump of STRINGTABLE #20 (strings 304..319)

STRINGTABLE #20 (strings 304..319)
<< Hide compare with English (United States)
id Slovenian (Neutral) English (United States)
304 "Ime datoteke je neveljavno. Preverite ali ime datoteke vsebuje največ 8 znakov, ki jim sledita pika in pripona." "The filename is invalid. Make sure the filename is not longer than 8 characters, followed by a period and an extension."
305 "Za znaki, ki so obdani z narekovaji, ni mogoče zapisati dodatnih znakov." "Cannot specify extra characters after a string enclosed in quotation marks."
306 "Naprava ni nameščena. Če želite namestiti nov gonilnik uporabite možnost Gonilniki na Nadzorni plošči." "The specified device is not installed on the system. Use the Drivers option in Control Panel to install the device."
307 "Dostop do navedene datoteke ali naprave MCI ni mogoč. Zamenjajte mapo ali znova zaženite računalnik." "Cannot access the specified file or MCI device. Try changing directories or restarting your computer."
308 "Dostop do navedene datoteke ali naprave MCI ni mogoč, ker program ne more zamenjati map." "Cannot access the specified file or MCI device because the application cannot change directories."
309 "Dostop do navedene datoteke ali naprave MCI ni mogoč, ker program ne more zamenjati pogonov." "Cannot access specified file or MCI device because the application cannot change drives."
310 "Navedite ime naprave ali gonilnika, ki je krajše od 79 znakov." "Specify a device or driver name that is less than 79 characters."
311 "Navedite ime naprave ali gonilnika, ki je krajše od 69 znakov." "Specify a device or driver name that is less than 69 characters."
312 "Navedeni ukaz zahteva celoštevilčen parameter. Vnesite ga." "The specified command requires an integer parameter. Please provide one."
313 empty empty
314 empty empty
315 empty empty
316 empty empty
317 empty empty
318 empty empty
319 empty empty