Dump of STRINGTABLE #19 (strings 288..303)

STRINGTABLE #19 (strings 288..303)
<< Hide compare with English (United States)
id Slovenian (Neutral) English (United States)
288 "Poteka zapiranje navedene naprave. Počakajte nekaj sekund in poskusite znova." "The specified device is now being closed. Wait a few seconds, and then try again."
289 "Program že uporablja navedeni vzdevek. Uporabite edinstven vzdevek." "The specified alias is already being used in this application. Use a unique alias."
290 "Navedeni parameter je neveljaven za ta ukaz." "The specified parameter is invalid for this command."
291 "Gonilnik naprave je že v uporabi. Če ga želite dati v skupno rabo, z vsakim ukazom 'open' uporabite parameter 'shareable'." "The device driver is already in use. To share it, use the 'shareable' parameter with each 'open' command."
292 "Navedeni ukaz zahteva vzdevek, datoteko, gonilnik ali ime naprave. Vnesite ga." "The specified command requires an alias, file, driver, or device name. Please supply one."
293 "Navedena vrednost je za to obliko časa je neveljavna. Veljavne oblike poiščite v dokumentaciji naprave MCI." "The specified value for the time format is invalid. Refer to the MCI documentation for valid formats."
294 "V vrednosti parametra manjka zaključni dvojni narekovaj. Vnesite ga." "A closing double-quotation mark is missing from the parameter value. Please supply one."
295 "Parameter ali vrednost ste navedli dvakrat. Navedite ga samo enkrat." "A parameter or value was specified twice. Only specify it once."
296 "Te datoteke ne morete predvajati z navedeno napravo MCI. Datoteka je morda poškodovana ali pa ima napačno vrsto zapisa." "The specified file cannot be played on the specified MCI device. The file may be corrupt, or not in the correct format."
297 "Napravi MCI je bil podan nični blok parametrov." "A null parameter block was passed to MCI."
298 "Datoteke brez imena ni mogoče shraniti. Vnesite ime datoteke." "Cannot save an unnamed file. Supply a filename."
299 "Pri uporabi parametra 'new' morate navesti vzdevek." "You must specify an alias when using the 'new' parameter."
300 "Zastavice 'notify' ni mogoče uporabiti s samodejno odprtimi napravami." "Cannot use the 'notify' flag with auto-opened devices."
301 "Imena datoteke ni mogoče uporabiti z navedeno napravo." "Cannot use a filename with the specified device."
302 "Ukazov ni mogoče izvesti v navedenem zaporedju. Spremenite zaporedje in poskusite znova." "Cannot carry out the commands in the order specified. Correct the command sequence, and then try again."
303 "Ukaza ni mogoče izvesti v povezavi s samodejno odprto napravo. Počakajte, da se naprava zapre, in poskusite znova." "Cannot carry out the specified command on an auto-opened device. Wait until the device is closed, and then try again."