Dump of STRINGTABLE #18 (strings 272..287)

STRINGTABLE #18 (strings 272..287)
<< Hide compare with English (United States)
id Slovenian (Neutral) English (United States)
272 "Prišlo je do težav z gonilnikom naprave. Od izdelovalca naprave poskusite dobiti nov gonilnik." "There is a problem with the device driver. Check with the device manufacturer about obtaining a new driver."
273 "Navedeni ukaz zahteva parameter. Vnesite ga." "The specified command requires a parameter. Please supply one."
274 "Naprava MCI, ki jo uporabljate, ne podpira navedenega ukaza." "The MCI device you are using does not support the specified command."
275 "Navedene datoteke ni mogoče najti. Preverite ali ste pravilno vnesli ime in pot do datoteke." "Cannot find the specified file. Make sure the path and filename are correct."
276 "Gonilnik naprave ni pripravljen." "The device driver is not ready."
277 "Med začenjanjem naprave MCI je prišlo do težav. Znova zaženite Windows." "A problem occurred in initializing MCI. Try restarting Windows."
278 "Prišlo je do težave z gonilnikom naprave, zato se je zaprl. Do napake ni mogoče dostopati." "There is a problem with the device driver. The driver has closed. Cannot access error."
279 "Z navedenim ukazom kot imena naprave ni mogoče uporabiti 'vse'." "Cannot use 'all' as the device name with the specified command."
280 "V več napravah je prišlo do napak. Ločeno vnesite vsak ukaz in vsako napravo. Tako boste lahko ugotovili, katere naprave povzročajo napake." "Errors occurred in more than one device. Specify each command and device separately to determine which devices caused the error."
281 "Iz pripone datoteke ni mogoče določiti vrste zahtevane naprave." "Cannot determine the device type from the given filename extension."
282 "Navedeni parameter je zunaj obsega za naveden ukaz." "The specified parameter is out of range for the specified command."
283 empty empty
284 "Navedenih parametrov ni mogoče uporabiti skupaj." "The specified parameters cannot be used together."
285 empty empty
286 "Navedene datoteke ni mogoče shraniti. Preverite, ali je na disku dovolj prostora in ali je vaš računalnik še povezan z omrežjem." "Cannot save the specified file. Make sure you have enough disk space or are still connected to the network."
287 "Cannot find the specified device. Make sure it is installed and that the device name is spelled correctly." "Cannot find the specified device. Make sure it is installed and that the device name is spelled correctly."