Dump of STRINGTABLE #18 (strings 272..287)

STRINGTABLE #18 (strings 272..287)
Compare with English (United States) >>
272 "Prišlo je do težav z gonilnikom naprave. Od izdelovalca naprave poskusite dobiti nov gonilnik."
273 "Navedeni ukaz zahteva parameter. Vnesite ga."
274 "Naprava MCI, ki jo uporabljate, ne podpira navedenega ukaza."
275 "Navedene datoteke ni mogoče najti. Preverite ali ste pravilno vnesli ime in pot do datoteke."
276 "Gonilnik naprave ni pripravljen."
277 "Med začenjanjem naprave MCI je prišlo do težav. Znova zaženite Windows."
278 "Prišlo je do težave z gonilnikom naprave, zato se je zaprl. Do napake ni mogoče dostopati."
279 "Z navedenim ukazom kot imena naprave ni mogoče uporabiti 'vse'."
280 "V več napravah je prišlo do napak. Ločeno vnesite vsak ukaz in vsako napravo. Tako boste lahko ugotovili, katere naprave povzročajo napake."
281 "Iz pripone datoteke ni mogoče določiti vrste zahtevane naprave."
282 "Navedeni parameter je zunaj obsega za naveden ukaz."
283 empty
284 "Navedenih parametrov ni mogoče uporabiti skupaj."
285 empty
286 "Navedene datoteke ni mogoče shraniti. Preverite, ali je na disku dovolj prostora in ali je vaš računalnik še povezan z omrežjem."
287 "Cannot find the specified device. Make sure it is installed and that the device name is spelled correctly."