Dump of STRINGTABLE #17 (strings 256..271)

STRINGTABLE #17 (strings 256..271)
<< Hide compare with English (United States)
id Slovenian (Neutral) English (United States)
256 empty empty
257 "Neveljaven ID naprave MCI. Uporabite ID, ki je vrnjen ob odpiranju naprave MCI." "Invalid MCI device ID. Use the ID returned when opening the MCI device."
258 empty empty
259 "Gonilnik ne more prepoznati določenega parametra ukaza." "The driver cannot recognize the specified command parameter."
260 empty empty
261 "Gonilnik ne more prepoznati določenega ukaza." "The driver cannot recognize the specified command."
262 "Z vašo predstavno napravo so težave. Preverite, ali naprava deluje pravilno ali pa se posvetujte z izdelovalcem." "There is a problem with your media device. Make sure it is working correctly or contact the device manufacturer."
263 "Navedena naprava ni odprta ali ni poznana naprava MCI." "The specified device is not open or is not recognized by MCI."
264 "Za opravilo ni na voljo dovolj pomnilnika. Zaprite enega ali več programov in poskusite znova." "Not enough memory available for this task. Quit one or more applications to increase available memory, and then try again."
265 "Ta program ime naprave že uporablja kot vzdevek. Uporabite edinstven vzdevek." "The device name is already being used as an alias by this application. Use a unique alias."
266 "Med nalaganju določenega gonilnika naprave je prišlo do napake, ki je ni mogoče zaznati." "There is an undetectable problem in loading the specified device driver."
267 "Ukaz ni bil naveden." "No command was specified."
268 "Izhodni niz je bil prevelik, da bi ga bilo mogoče shraniti v povratni medpomnilnik. Povečajte ga." "The output string was too large to fit in the return buffer. Increase the size of the buffer."
269 "Navedeni ukaz zahteva parameter (niz znakov). Vnesite ga." "The specified command requires a character-string parameter. Please provide one."
270 "Vneseno celo število za ta ukaz je neveljavno." "The specified integer is invalid for this command."
271 "Gonilnik naprave je vrnil neveljavno vrsto vrednosti. Od izdelovalca naprave poskusite dobiti nov gonilnik." "The device driver returned an invalid return type. Check with the device manufacturer about obtaining a new driver."