Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
<< Hide compare with English (United States)
id Slovenian (Neutral) English (United States)
0 "Navedeni ukaz je bil uspešno izveden." "The specified command was carried out."
1 "Neznana zunanja napaka." "Undefined external error."
2 "Uporabljena ID naprave je zunaj dopustnega obsega za vaš sistem." "A device ID has been used that is out of range for your system."
3 "Gonilnik ni bil omogočen." "The driver was not enabled."
4 "Navedena naprava je že v uporabi. Počakajte, da bo prosta ter poskusite znova." "The specified device is already in use. Wait until it is free, and then try again."
5 "Navedeni ročnik naprave je neveljaven." "The specified device handle is invalid."
6 "Na vašem sistemu ni nameščen noben gonilnik!" "There is no driver installed on your system!"
7 "Za opravilo ni na voljo dovolj pomnilnika. Zaprite enega ali več programov in poskusite znova." "Not enough memory available for this task. Quit one or more applications to increase available memory, and then try again."
8 "Ta zmožnost ni podprta. Če želite ugotoviti, katere zmožnosti gonilnik podpira, uporabite možnost 'Zmožnosti'." "This function is not supported. Use the Capabilities function to determine which functions and messages the driver supports."
9 "Navedena je bila številka napake, ki v sistemu ni določena." "An error number was specified that is not defined in the system."
10 "Sistemski funkciji je bila posredovana neveljavna zastavica." "An invalid flag was passed to a system function."
11 "Sistemski funkciji je bil posredovan neveljaven parameter." "An invalid parameter was passed to a system function."
12 empty empty
13 empty empty
14 empty empty
15 empty empty