Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
<< Hide compare with English (United States)
id Slovenian (Neutral) English (United States)
96 empty empty
97 empty empty
98 empty empty
99 empty empty
100 empty empty
101 "Vstavi nov predmet %s v vaš dokument" "Insert a new %s object into your document"
102 "Vstavi vsebino datoteke kot predmet v vaš dokument, tako da lahko z njim upravljate z ustreznim programom." "Insert the contents of the file as an object into your document so that you may activate it using the program which created it."
103 "Brskaj" "Browse"
104 "Datoteka ni veljaven modul OLE. Nadzornika OLE ni mogoče vpisati." "File does not appear to be a valid OLE module. Unable to register OLE control."
105 "Dodaj nadzornik" "Add Control"
106 empty empty
107 empty empty
108 empty empty
109 empty empty
110 empty empty
111 empty empty