Dump of STRINGTABLE #4 (strings 48..63)

STRINGTABLE #4 (strings 48..63)
id Slovenian (Neutral) English (United States)
48 "vrstica napredka" "progress bar"
49 "številčnica" "dial"
50 "polje bližnjic" "hot key field"
51 "drsnik" "slider"
52 "vrtilno polje" "spin box"
53 "diagram" "diagram"
54 "animacija" "animation"
55 "enačba" "equation"
56 "spustni gumb" "drop down button"
57 "gumb menija" "menu button"
58 "mreža spustnih gumbov" "grid drop down button"
59 "prazen prostor" "white space"
60 "seznam zavihkov strani" "page tab list"
61 "ura" "clock"
62 "deljeni gumb" "split button"
63 "Naslov IP" "IP address"