Dump of MENU #2200

MENU #2200
Compare with English (United States) >>
0 "&Файл"
1003 "&Новий...\tCtrl+N"
1001 "&Відкрити...\tCtrl+O"
1002 "&Зберегти\tCtrl+S"
1004 "Зберегти &як..."
0 SEPARATOR
1010 "&Друк...\tCtrl+P"
1011 "Попередній пе&регляд"
1012 "Параметри &сторінки..."
0 SEPARATOR
1000 "В&ихід"
0 "&Редагування"
1307 "&Назад\tCtrl+Z"
1308 "&Назад\tCtrl+Y"
0 SEPARATOR
1311 "Ви&різати\tCtrl+X"
1310 "&Копіювати\tCtrl+C"
1312 "&Вставити\tCtrl+V"
1313 "О&чистити\tDEL"
1300 "Вибрати в&се\tCtrl+A"
0 SEPARATOR
1014 "З&найти...\tCtrl+F"
1015 "Знайти &далі\tF3"
1016 "За&мінити...\tCtrl+H"
0 SEPARATOR
1302 "Лише &Читання"
1303 "&Змінено"
0 SEPARATOR
0 "Дода&тково"
1301 "&Інфо про виділення"
1304 "&Формат символів"
1306 "Формат символів &за замовчуванням"
1305 "Формат а&бзацу"
1309 "&Взяти текст"
0 "&Вигляд"
1500 "Панель &інструментів"
1501 "Панель &Форматування"
1503 "&Лінійка"
1502 "Рядок &стану"
0 SEPARATOR
1604 "&Параметри..."
0 "В&ставити"
1600 "&Дата та час..."
0 "Фор&мат"
1330 "&Шрифт..."
1325 "&Списки"
1315 "&Маркери"
1316 "Числа"
1317 "Літери - малі"
1318 "Літери - великі"
1319 "Римські цифри - малі"
1320 "Римські цифри - великі"
1601 "&Параграф..."
1602 "В&кладки..."
0 "&Тло"
1200 "&Система\tCtrl+1"
1201 "&Блідо-жовтий\tCtrl+2"
0 "&Довідка"
1603 "&Про Wine Wordpad"