Dump of STRINGTABLE #2050 (strings 32784..32799)

STRINGTABLE #2050 (strings 32784..32799)
Compare with English (United States) >>
32784 "Змінює дані значення"
32785 "Додає новий ключ"
32786 "Додає нове рядкове значення"
32787 "Додає нове двійкове значення"
32788 "Додає нове 32-розрядне значення"
32789 "Імпортує текстовий файл до реєстру"
32790 "Експортує весь реєстр або його частину в текстовий файл"
32791 empty
32792 empty
32793 "Друкує весь реєстр або його частину"
32794 "Відкриває довідку редактора реєстру"
32795 "Відображає інформацію про програму, номер версії та авторство"
32796 empty
32797 empty
32798 empty
32799 empty