Dump of STRINGTABLE #9 (strings 128..143)

STRINGTABLE #9 (strings 128..143)
<< Hide compare with English (United States)
id Ukrainian (Neutral) English (United States)
128 "Не вдалося створити нову теку: Відмова у доступі." "Unable to create new Folder: Permission denied."
129 "Помилка при створенні нової теки" "Error during creation of a new folder"
130 "Підтвердження вилучення файлу" "Confirm file deletion"
131 "Підтвердження вилучення теки" "Confirm folder deletion"
132 "Ви впевнені, що хочете вилучити '%1'?" "Are you sure you want to delete '%1'?"
133 "Ви впевнені, що хочете вилучити ці %1 елементи(ів)?" "Are you sure you want to delete these %1 items?"
134 "Підтвердження Перезапису Файлу" "Confirm file overwrite"
135 "Ця тека вже містить файл з іменем '%1'.\n
\n
Хочете замінити його?"
"This folder already contains a file called '%1'.\n
\n
Do you want to replace it?"
136 "Ви впевнені, що хочете вилучити обрані елементи?" "Are you sure you want to delete the selected item(s)?"
137 "Ви впевнені, що хочете відіслати '%1' та весь її вміст в Кошик?" "Are you sure that you want to send '%1' and all its content to the Trash?"
138 "Ви впевнені, що хочете відіслати '%1' в Кошик?" "Are you sure that you want to send '%1' to the Trash?"
139 "Ви впевнені, що хочете відіслати ці %1 елементи(ів) в Кошик?" "Are you sure that you want to send these %1 items to the Trash?"
140 "Елемент '%1' не може бути відісланий в Кошик. Видалити його замість цього?" "The item '%1' can't be sent to Trash. Do you want to delete it instead?"
141 "Ця тека вже містить теку з іменем '%1'.\n
\n
Якщо файли в теці призначення мають ті ж імена що файли в\n
обраній теці, вони будуть замінені. Ви все ще бажаєте перемістити чи\n
скопіювати теку?"
"This folder already contains a folder named '%1'.\n
\n
If the files in the destination folder have the same names as files in the\n
selected folder they will be replaced. Do you still want to move or copy\n
the folder?"
142 "Нова Тека" "New Folder"
143 "Панель керування Wine" "Wine Control Panel"