Dump of STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)

STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)
<< Hide compare with English (United States)
id Ukrainian (Neutral) English (United States)
1120 "Переміщення файлів" "Moving files"
1121 "Відомості про збірку" "Publishing assembly information"
1122 "Видалення відомостей про збірку" "Unpublishing assembly information"
1123 "Застосування патчів" "Patching files"
1124 "Оновлення реєстрації компонентів" "Updating component registration"
1125 "Публікація компонентів" "Publishing Qualified Components"
1126 "Публікація компонентів продукту" "Publishing Product Features"
1127 "Публікація інформації про продукт" "Publishing product information"
1128 "Реєстрація класу серверів" "Registering Class servers"
1129 "Реєстрація додатків та компонентів COM+" "Registering COM+ Applications and Components"
1130 "Реєстрація серверів розширення" "Registering extension servers"
1131 "Реєстрація шрифтів" "Registering fonts"
1132 "Реєстрація MIME-інформації" "Registering MIME info"
1133 "Реєстрація продукту" "Registering product"
1134 "Реєстрація ідентифікаторів програми" "Registering program identifiers"
1135 "Реєстрація бібліотек типів" "Registering type libraries"