Dump of STRINGTABLE #8 (strings 112..127)

STRINGTABLE #8 (strings 112..127)
id Turkish (Neutral) English (United States)
112 "E" "Y"
113 "H" "N"
114 "T" "A"
115 "F" "F"
116 "D" "D"
117 "XCOPY - Kaynak dosya ve klasörleri hedefe kopyalar.\n
\n
Sözdizimi:\n
XCOPY kaynak [hedef] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n
\t [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n
\n
Nerede:\n
\n
[/I] Hedef klasör bulunmuyorsa oluşturup iki veya daha fazla dosyayı\n
\tkopyalar.\n
[/S] Klasör ve alt klasörleri kopyalar.\n
[/E] Boş olanlar hariç klasör ve alt klasörleri kopyalar.\n
[/Q] Kopyalama sırasında isimleri göstermez, işi sessiz yapar.\n
[/F] Kopyalama sırasında tüm kaynak ve hedef isimlerini gösterir.\n
[/L] İşlemi canlandırır, kopyalanacak isimleri gösterir.\n
[/W] Kopyalama işlemi sırasında komut sorar.\n
[/T] Boş klasör yapısını oluşturur ancak dosyaları kopyalamaz.\n
[/Y] Dosyalar üzerine yazılsın mı sorgusunu atlar.\n
[/-Y] Dosyalar yazılırken onay alır.\n
[/P] Kopyalamadan önce her kaynak dosya için onay alır.\n
[/N] Kısa isimler kullanarak kopyalar.\n
[/U] Sadece hedefte bulunan dosyaları kopyalar.\n
[/R] Tüm salt okunur dosyaların üzerine yazar.\n
[/H] Kopyalarken gizli ve sistem dosyalarını da dahil eder.\n
[/C] Kopyalama sırasında bir hata oluşursa devam eder.\n
[/A] Sadece arşiv nitelikli dosyaları kopyalar.\n
[/M] Sadece arşiv nitelikli dosyaları kopyalar, arşiv niteliklerini\n
\tkaldırır.\n
[/K] Dosya özniteliklerini kopyalar, bu seçenek olmadan\n
\töznitelikler kopyalanmaz.\n
[/D | /D:a-g-y] Belirtilen tarihten sonra düzenlenmiş yeni dosya\n
\t\tve klasörleri kopyalar. Tarih belirtilmemişse, sadece hedef\n
\t\tkaynaktan yeniyse kopyalar.\n
\n"
"XCOPY - Copies source files or directory trees to a destination.\n
\n
Syntax:\n
XCOPY source [destination] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n
\t [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n
\n
Where:\n
\n
[/I] Assume directory if destination does not exist and copying two or\n
\tmore files.\n
[/S] Copy directories and subdirectories.\n
[/E] Copy directories and subdirectories, including any empty ones.\n
[/Q] Do not list names during copy; that is, be quiet.\n
[/F] Show full source and destination names during copy.\n
[/L] Simulate operation, showing names which would be copied.\n
[/W] Prompts before beginning the copy operation.\n
[/T] Creates empty directory structure but does not copy files.\n
[/Y] Suppress prompting when overwriting files.\n
[/-Y] Enable prompting when overwriting files.\n
[/P] Prompts on each source file before copying.\n
[/N] Copy using short names.\n
[/U] Copy only files which already exist in destination.\n
[/R] Overwrite any read-only files.\n
[/H] Include hidden and system files in the copy.\n
[/C] Continue even if an error occurs during the copy.\n
[/A] Only copy files with archive attribute set.\n
[/M] Only copy files with archive attribute set, removes the\n
\tarchive attribute.\n
[/K] Copy file attributes; without this, attributes are not preserved.\n
[/D | /D:m-d-y] Copy new files or those modified after the supplied date.\n
\t\tIf no date is supplied, only copy if destination is older\n
\t\tthan source.\n
\n"
118 empty empty
119 empty empty
120 empty empty
121 empty empty
122 empty empty
123 empty empty
124 empty empty
125 empty empty
126 empty empty
127 empty empty