Dump of STRINGTABLE #8 (strings 112..127)

STRINGTABLE #8 (strings 112..127)
Compare with English (United States) >>
112 "E"
113 "H"
114 "T"
115 "F"
116 "D"
117 "XCOPY - Kaynak dosya ve klasörleri hedefe kopyalar.\n
\n
Sözdizimi:\n
XCOPY kaynak [hedef] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n
\t [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n
\n
Nerede:\n
\n
[/I] Hedef klasör bulunmuyorsa oluşturup iki veya daha fazla dosyayı\n
\tkopyalar.\n
[/S] Klasör ve alt klasörleri kopyalar.\n
[/E] Boş olanlar hariç klasör ve alt klasörleri kopyalar.\n
[/Q] Kopyalama sırasında isimleri göstermez, işi sessiz yapar.\n
[/F] Kopyalama sırasında tüm kaynak ve hedef isimlerini gösterir.\n
[/L] İşlemi canlandırır, kopyalanacak isimleri gösterir.\n
[/W] Kopyalama işlemi sırasında komut sorar.\n
[/T] Boş klasör yapısını oluşturur ancak dosyaları kopyalamaz.\n
[/Y] Dosyalar üzerine yazılsın mı sorgusunu atlar.\n
[/-Y] Dosyalar yazılırken onay alır.\n
[/P] Kopyalamadan önce her kaynak dosya için onay alır.\n
[/N] Kısa isimler kullanarak kopyalar.\n
[/U] Sadece hedefte bulunan dosyaları kopyalar.\n
[/R] Tüm salt okunur dosyaların üzerine yazar.\n
[/H] Kopyalarken gizli ve sistem dosyalarını da dahil eder.\n
[/C] Kopyalama sırasında bir hata oluşursa devam eder.\n
[/A] Sadece arşiv nitelikli dosyaları kopyalar.\n
[/M] Sadece arşiv nitelikli dosyaları kopyalar, arşiv niteliklerini\n
\tkaldırır.\n
[/K] Dosya özniteliklerini kopyalar, bu seçenek olmadan\n
\töznitelikler kopyalanmaz.\n
[/D | /D:a-g-y] Belirtilen tarihten sonra düzenlenmiş yeni dosya\n
\t\tve klasörleri kopyalar. Tarih belirtilmemişse, sadece hedef\n
\t\tkaynaktan yeniyse kopyalar.\n
\n"
118 empty
119 empty
120 empty
121 empty
122 empty
123 empty
124 empty
125 empty
126 empty
127 empty