Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Hatalı parametre sayısı - Yardım için xcopy /? kullanın\n"
102 "Geçersiz parametre '%1' - Yardım için xcopy /? kullanın\n"
103 "Kopyalamaya başlamak için <Enter>'e basın\n"
104 "%1!d! dosya kopyalanacak\n"
105 "%1!d! dosya kopyalandı\n"
106 "Hedefteki '%1' bir dosya mı\n
yoksa klasör mü?\n
(F - Dosya, D - Klasör)\n"
107 "%1? (Evet|Hayır)\n"
108 "%1 üzerine yazılsın mı? (Evet|Hayır|Tümü)\n"
109 "'%1', '%2' konumuna kopyalanırken r/c %3!d! hatası oluştu\n"
110 "'%1' açılamadı\n"
111 "'%1' okunurken hata\n"