Dump of STRINGTABLE #107 (strings 1696..1711)

STRINGTABLE #107 (strings 1696..1711)
<< Hide compare with English (United States)
id Turkish (Neutral) English (United States)
1696 empty empty
1697 empty empty
1698 empty empty
1699 empty empty
1700 "Belge" "Document"
1701 "Değişiklikler '%s' dosyasına kaydedilsin mi?" "Save changes to '%s'?"
1702 "Belgeyi arama tamamlandı." "Finished searching the document."
1703 "RichEdit kitaplığı yüklenemedi." "Failed to load the RichEdit library."
1704 "Sade metin biçiminde kaydetmeyi seçtiniz, bu durumda tüm biçimlendirme kaybolacak. Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?" "You have chosen to save in plain text format, which will cause all formatting to be lost. Are you sure that you wish to do this?"
1705 "Geçersiz sayı biçimi." "Invalid number format."
1706 "OLE kayıt belgeleri desteklenmiyor." "OLE storage documents are not supported."
1707 "Dosya kaydedilemedi." "Could not save the file."
1708 "Dosyayı kaydetme erişiminiz yok." "You do not have access to save the file."
1709 "Dosya açılamadı." "Could not open the file."
1710 "Dosyayı açma erişiminiz yok." "You do not have access to open the file."
1711 "Yazdırma eklenmedi." "Printing not implemented."