Dump of MENU #2200

MENU #2200
<< Hide compare with English (United States)
id Turkish (Neutral) English (United States)
0 "&Dosya" "&File"
1003 "&Yeni...\tCtrl+N" "&New...\tCtrl+N"
1001 "&Aç...\tCtrl+O" "&Open...\tCtrl+O"
1002 "&Kaydet\tCtrl+S" "&Save\tCtrl+S"
1004 "&Farklı Kaydet..." "Save &as..."
0 SEPARATOR SEPARATOR
1010 "&Yazdır...\tCtrl+P" "&Print...\tCtrl+P"
1011 "Y&azdırma önizleme" "Print previe&w"
1012 "Sa&yfa Ayarı..." "Page Se&tup..."
0 SEPARATOR SEPARATOR
1000 "&Çıkış" "E&xit"
0 "&Düzen" "&Edit"
1307 "&Geri Al\tCtrl+Z" "&Undo\tCtrl+Z"
1308 "&Yinele\tCtrl+Y" "R&edo\tCtrl+Y"
0 SEPARATOR SEPARATOR
1311 "&Kes\tCtrl+X" "Cu&t\tCtrl+X"
1310 "&Kopyala\tCtrl+C" "&Copy\tCtrl+C"
1312 "Ya&pıştır\tCtrl+V" "&Paste\tCtrl+V"
1313 "&Sil\tDel" "&Clear\tDel"
1300 "&Tümünü seç\tCtrl+A" "&Select all\tCtrl+A"
0 SEPARATOR SEPARATOR
1014 "&Bul...\tCtrl+F" "&Find...\tCtrl+F"
1015 "Sonrakini &bul\tF3" "Find &next\tF3"
1016 "&Değiştir...\tCtrl+H" "&Replace...\tCtrl+H"
0 SEPARATOR SEPARATOR
1302 "Salt-&okunur" "Read-&only"
1303 "&Değişmiş" "&Modified"
0 SEPARATOR SEPARATOR
0 "D&iğerleri" "E&xtras"
1301 "Seçim &bilgisi" "Selection &info"
1304 "Karakter bi&çimi" "Character &format"
1306 "&Öntanımlı kar. biçimi" "&Def. char format"
1305 "Paragra&f biçimi" "Paragrap&h format"
1309 "&Metni al" "&Get text"
0 "&Görünüm" "&View"
1500 "&Araç Çubuğu" "&Toolbar"
1501 "&Biçim Kutusu" "&Format Bar"
1503 "&Cetvel" "&Ruler"
1502 "&Durum Çubuğu" "&Status Bar"
0 SEPARATOR SEPARATOR
1604 "&Seçenekler..." "&Options..."
0 "&Ekle" "&Insert"
1600 "&Tarih ve saat..." "&Date and time..."
0 "&Biçim" "F&ormat"
1330 "&Yazıtipi..." "&Font..."
1325 "&Listeler" "&Lists"
1315 "&Numaralandırma noktaları" "&Bullet points"
1316 "Numaralar" "Numbers"
1317 "Küçük harfler" "Letters - lower case"
1318 "Büyük harfler" "Letters - upper case"
1319 "Küçük harfli Romen rakamları" "Roman numerals - lower case"
1320 "Büyük harfli Romen rakamları" "Roman numerals - upper case"
1601 "&Paragraf..." "&Paragraph..."
1602 "&Sekmeler..." "&Tabs..."
0 "&Arkaplan" "Backgroun&d"
1200 "S&istem\tCtrl+1" "&System\tCtrl+1"
1201 "&Soluk sarı\tCtrl+2" "&Pale yellow\tCtrl+2"
0 "&Yardım" "&Help"
1603 "&Wine Wordpad Hakkında" "&About Wine Wordpad"