Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
<< Hide compare with English (United States)
id Turkish (Neutral) English (United States)
1200 "Wine Dosya Yöneticisi" "Wine File Manager"
1201 "Hata" "Error"
1202 "kök ds" "root fs"
1203 empty empty
1204 "Masaüstü" "Desktop"
1205 "Kabuk" "Shell"
1206 empty empty
1207 "Henüz eklenmedi/tamamlanmadı" "Not yet implemented"
1208 empty empty
1209 empty empty
1210 "Ad" "Name"
1211 "Boyut" "Size"
1212 "Oluşturma tarihi" "Creation date"
1213 "Erişim tarihi" "Access date"
1214 "Düzenlenme tarihi" "Modification date"
1215 "Dizin/Düğüm" "Index/Inode"