Dump of MENU #102

MENU #102
Compare with English (United States) >>
0 "&Dosya"
101 "&Aç\tEnter"
106 "&Taşı...\tF7"
107 "&Kopyala...\tF8"
108 "&Sil\tDel"
109 "Ye&niden Adlandır..."
57656 "&Özellikler\tAlt+Enter"
0 SEPARATOR
105 "&Çalıştır..."
0 SEPARATOR
111 "&Klasör Oluştur..."
0 SEPARATOR
115 "&Çıkış"
0 "&Disk"
252 "&Ağ Sürücüsüne Bağlan..."
253 "Ağ Sürücüsüne Bağlantıyı &Kes"
0 "&Görünüm"
414 "A&yır"
0 SEPARATOR
401 "&Ad"
402 "&Tüm Dosya Ayrıntıları"
0 SEPARATOR
404 "&Ada Göre Sırala"
405 "&Türe Göre Sırala"
406 "&Boyuta Göre Sırala"
407 "&Tarihe Göre Sırala"
0 SEPARATOR
409 "Filtrele &..."
0 "&Seçenekler"
510 "&Yazıtipi..."
0 SEPARATOR
508 "&Araç Çubuğu"
507 "&Sürücü Çubuğu"
503 "&Durum Çubuğu"
32772 "&Tam Ekran\tCtrl+Shift+S"
0 SEPARATOR
511 "&Çıkışta ayarları kaydet"
0 "&Pencere"
57648 "&Yeni Pencere"
57650 "Diz\tCtrl+F5"
57651 "&Yatay Döşe"
57652 "Di&key Döşe\tCtrl+F4"
57649 "&Simgeleri Düzenle"
1704 "&Yenile\tF5"
0 "&Yardım"
57670 "&İçerikler\tF1"
1803 "&Wine Dosya Yöneticisi Hakkında"