Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 "Dosyaya File Moniker ile ilişkilendir"
101 "Bir TypeLib dosyası aç ve içindekileri görüntüle"
102 "Genel Dağıtılan COM ayarlarını değiştir"
103 "Wine kayıt defteri düzenleyicisini çalıştır"
104 "Uygulamadan çık. Değişiklikleri kaydetmenizi ister"
105 empty
106 empty
107 empty
108 empty
109 empty
110 empty
111 "Seçilen nesnenin örneğini oluştur"