Dump of STRINGTABLE #188 (strings 2992..3007)

STRINGTABLE #188 (strings 2992..3007)
Compare with English (United States) >>
2992 empty
2993 empty
2994 empty
2995 empty
2996 empty
2997 empty
2998 empty
2999 empty
3000 empty
3001 ".IDL veya .H dosyası olarak kaydet"
3002 "Pencereyi kapat"
3003 "Tür bilgilerini türe göre grupla"
3004 empty
3005 empty
3006 empty
3007 empty