Dump of STRINGTABLE #13 (strings 192..207)

STRINGTABLE #13 (strings 192..207)
Compare with English (United States) >>
192 empty
193 empty
194 empty
195 empty
196 empty
197 empty
198 empty
199 empty
200 "NesneSınıfları"
201 "Bileşen Kategorisine Göre Sınıflandırıldı"
202 "OLE 1.0 Nesneleri"
203 "COM Kütüphane Nesneleri"
204 "Bütün Nesneler"
205 empty
206 empty
207 empty