Dump of DIALOG #1010

DIALOG #1010
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 210, 100
STYLE 0xc801c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Sistem Yapılandırma"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Sistem Ayarları", 65535, 130, 0x50020000, 5, 6, 190, 8, 0x0
    CONTROL "&Dağıtılmış COM'u Etkinleştir", 1011, 128, 0x50030003, 5, 20, 190, 10, 0x0
    CONTROL "&Uzaktan Bağlantılar'ı Etkinleştir (sadece Win95)", 1012, 128, 0x50030003, 5, 35, 190, 10, 0x0
    CONTROL "Bu ayarlar sadece kayıt defteri değerlerini değiştirir.\n
Wine performansı üzerine bir etkileri yoktur.", 65535, 130, 0x50020000, 5, 50, 200, 40, 0x0
    CONTROL "Tamam", 1, 128, 0x50010001, 110, 80, 45, 14, 0x0
    CONTROL "İptal", 2, 128, 0x50010000, 160, 80, 45, 14, 0x0