Dump of DIALOG #1000

DIALOG #1000
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 115
STYLE 0x90c808c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Güvenlik Uyarısı"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Bu yazılımı yüklemek istiyor musunuz?", 100, 130, 0x50000000, 10, 10, 240, 23, 0x0
    CONTROL "Konum:", 101, 130, 0x50000000, 10, 26, 40, 13, 0x0
    CONTROL "", 1001, 130, 0x50000000, 50, 26, 200, 13, 0x0
    CONTROL "Yükleme", 2, 128, 0x50030001, 200, 48, 50, 14, 0x0
    CONTROL "", 1002, 128, 0x58030000, 144, 48, 50, 14, 0x0
    CONTROL "", 102, 130, 0x50000010, 10, 70, 240, 1, 0x0
    CONTROL "", 1003, 130, 0x50000003, 10, 82, 32, 32, 0x0
    CONTROL "Yüklendiğinde, bir ActiveX bileşeni bilgisayarınıza tam erişime sahip olur. Eğer yukarıdaki kaynağa tamamen güvenmiyorsanız, Yükle'yi tıklatmayın.", 22002, 130, 0x50000000, 46, 80, 194, 23, 0x0