Dump of STRINGTABLE #258 (strings 4112..4127)

STRINGTABLE #258 (strings 4112..4127)
<< Hide compare with English (United States)
id Turkish (Neutral) English (United States)
4112 "görünmez" "invisible"
4113 "ekran dışında" "offscreen"
4114 "boyutlandırılabilir" "sizeable"
4115 "taşınabilir" "moveable"
4116 "kendi kendini seslendiren" "self voicing"
4117 "odaklanabilir" "focusable"
4118 "seçilebilir" "selectable"
4119 "bağlı" "linked"
4120 "çapraz" "traversed"
4121 "çoklu seçim" "multi selectable"
4122 "genişletilmiş seçim" "extended selectable"
4123 "düşük öncelikli uyarı" "alert low"
4124 "orta öncelikli uyarı" "alert medium"
4125 "yüksek öncelikli uyarı" "alert high"
4126 "korumalı" "protected"
4127 "açılır penceresi var" "has popup"