Dump of STRINGTABLE #257 (strings 4096..4111)

STRINGTABLE #257 (strings 4096..4111)
id Turkish (Neutral) English (United States)
4096 "normal" "normal"
4097 "kullanılamaz" "unavailable"
4098 "seçili" "selected"
4099 "odaklanmış" "focused"
4100 "sıkıştırılmış" "pressed"
4101 "kontrol edilmiş" "checked"
4102 "karışık" "mixed"
4103 "salt Okunur" "read only"
4104 "aktif izlenen" "hot tracked"
4105 "varsayılanlar" "default"
4106 "genişletilmiş" "expanded"
4107 "daraltılmış" "collapsed"
4108 "meşgul" "busy"
4109 "kayan" "floating"
4110 "kayan" "marqueed"
4111 "animasyon" "animated"