Dump of STRINGTABLE #73 (strings 1152..1167)

STRINGTABLE #73 (strings 1152..1167)
<< Hide compare with English (United States)
id Turkish (Neutral) English (United States)
1152 "Uygun Bileşenler Yayından Kaldırılıyor" "Unpublishing Qualified Components"
1153 "Ürün Özellikleri Yayından Kaldırılıyor" "Unpublishing Product Features"
1154 "Ürün bilgisi yayından kaldırılıyor" "Unpublishing product information"
1155 "Sınıf sunucuları kaldırılıyor" "Unregister Class servers"
1156 "COM+ Uygulamaları ve Bileşenleri Kayıttan Kaldırılıyor" "Unregistering COM+ Applications and Components"
1157 "Eklenti sunucuları kayıttan kaldırılıyor" "Unregistering extension servers"
1158 "Yazı tipleri kayıttan kaldırılıyor" "Unregistering fonts"
1159 "MIME bilgisi kayıttan kaldırılıyor" "Unregistering MIME info"
1160 "Uygulama tanımlayıcıları kayıttan kaldırılıyor" "Unregistering program identifiers"
1161 "Tür kitaplıkları kayıttan kaldırılıyor" "Unregistering type libraries"
1162 "Çevresel değişkenler güncelleniyor" "Updating environment strings"
1163 "INI dosya değerleri yazılıyor" "Writing INI files values"
1164 "Kayıt defter değerleri yazılıyor" "Writing system registry values"
1165 empty empty
1166 empty empty
1167 empty empty