Dump of STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)

STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)
Compare with English (United States) >>
1136 "Kullanıcı kaydediliyor"
1137 "Tekrarlanmış dosyalar kaldırılıyor"
1138 "Çevresel değişkenler güncelleniyor"
1139 "Uygulamalar kaldırılıyor"
1140 "Dosyalar kaldırılıyor"
1141 "Klasörler kaldırılıyor"
1142 "INI dosya girdileri kaldırılıyor"
1143 "ODBC bileşenleri kaldırılıyor"
1144 "Kayıt defter değerleri kaldırılıyor"
1145 "Kısayollar kaldırılıyor"
1146 "Uygun ürünler aranıyor"
1147 "Modüller kaydediliyor"
1148 "Modül kayıtları kaldırılıyor"
1149 "ODBC dizinleri başlatılıyor"
1150 "Hizmetler başlatılıyor"
1151 "Hizmetler durduruluyor"