Dump of STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)

STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)
<< Hide compare with English (United States)
id Turkish (Neutral) English (United States)
1136 "Kullanıcı kaydediliyor" "Registering user"
1137 "Tekrarlanmış dosyalar kaldırılıyor" "Removing duplicated files"
1138 "Çevresel değişkenler güncelleniyor" "Updating environment strings"
1139 "Uygulamalar kaldırılıyor" "Removing applications"
1140 "Dosyalar kaldırılıyor" "Removing files"
1141 "Klasörler kaldırılıyor" "Removing folders"
1142 "INI dosya girdileri kaldırılıyor" "Removing INI files entries"
1143 "ODBC bileşenleri kaldırılıyor" "Removing ODBC components"
1144 "Kayıt defter değerleri kaldırılıyor" "Removing system registry values"
1145 "Kısayollar kaldırılıyor" "Removing shortcuts"
1146 "Uygun ürünler aranıyor" "Searching for qualifying products"
1147 "Modüller kaydediliyor" "Registering modules"
1148 "Modül kayıtları kaldırılıyor" "Unregistering modules"
1149 "ODBC dizinleri başlatılıyor" "Initializing ODBC directories"
1150 "Hizmetler başlatılıyor" "Starting services"
1151 "Hizmetler durduruluyor" "Stopping services"