Dump of STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)

STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)
Compare with English (United States) >>
1120 "Dosyalar taşınıyor"
1121 "Derleme bilgisi yayınlanıyor"
1122 "Derleme bilgisi yayından kaldırılıyor"
1123 "Dosyalar yamanıyor"
1124 "Bileşen kaydı güncelleniyor"
1125 "Uygun Bileşenler Yayınlanıyor"
1126 "Ürün Özellikleri Yayınlanıyor"
1127 "Ürün bilgisi yayınlanıyor"
1128 "Sınıf sunucuları kaydediliyor"
1129 "COM+ Uygulamaları ve Bileşenleri Kaydediliyor"
1130 "Eklenti sunucuları kaydediliyor"
1131 "Yazı tipleri kaydediliyor"
1132 "MIME bilgisi kaydediliyor"
1133 "Ürün kaydediliyor"
1134 "Uygulama tanımlayıcıları kaydediliyor"
1135 "Tür kitaplıkları kaydediliyor"