Dump of STRINGTABLE #626 (strings 10000..10015)

STRINGTABLE #626 (strings 10000..10015)
Compare with English (United States) >>
10000 "{{Ciddi hata: }}"
10001 "{{Hata [1]. }}"
10002 "Uyarı [1]."
10003 empty
10004 "Bilgi [1]."
10005 "Yükleyici, bu paketi yüklerken beklenmedik bir hatayla karşılaştı. Bu, pakette bir sorun olduğunu gösterebilir. Hata kodu: [1]. {{Değişkenler: [2], [3], [4]}}"
10006 empty
10007 "{{Disk dolu: }}"
10008 "Eylem [Time]: [1]. [2]"
10009 empty
10010 empty
10011 "İleti türü: [1], Değişken: [2]{, [3]}"
10012 "=== Günlük başlangıcı: [Date] [Time] ==="
10013 empty
10014 "Eylem başlangıcı [Time]: [1]."
10015 "Eylem bitişi [Time]: [1]. Dönüş değeri [2]."