Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 empty
1 empty
2 empty
3 empty
4 "Belirtilen kurulum paketi açılamadı. Lütfen dosya yolunu kontrol edip tekrar deneyin."
5 "%s yolu bulunamadı"
6 empty
7 empty
8 empty
9 "%s numaralı diski yerleştirin"
10 "Windows Yükleyici %s\n
\n
Kullanım:\n
msiexec komut {gerekli parametre} [isteğe bağlı parametre]\n
\n
Bir ürün yükle:\n
\t/i {paket|ürün_kodu} [özellik]\n
\t/package {paket|ürün_kodu} [özellik]\n
\t/a paket [özellik]\n
Bir kurulumu onar:\n
\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {paket|ürün_kodu}\n
Bir ürünü kaldır:\n
\t/uninstall {paket|ürün_kodu} [özellik]\n
\t/x {paket|ürün_kodu} [özellik]\n
Bir ürünü yay:\n
\t/j[u|m] paket [/t dönüştür] [/g dilkimliği]\n
Bir yama uygula:\n
\t/p yama_paketi [özellik]\n
\t/p yama_paketi /a paket [özellik]\n
Yukarıdaki komutlar için günlük ve kullanıcı arayüz değiştiricileri:\n
\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] günlük_dosyası\n
\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\n
MSI Hizmetini kaydet:\n
\t/y\n
MSI Hizmetini kaldır:\n
\t/z\n
Bu yardımı göster:\n
\t/help\n
\t/?\n"
11 "%s ögesini içeren klasörü girin"
12 "özellik için kurulum kaynağı bulunamadı"
13 "özellik için ağ sürücüsü bulunamadı"
14 "buradan özellik:"
15 "%s ögesini içeren klasörü seçin"